VÄLKOMMEN TILL
MAXIM ARKITEKTER

Vi är ett Gävlebaserat arkitektkontor som utför utredningar, skisser och projektering inom arkitektur, inredning och tillgänglighet åt offentlig sektor, företag och privatpersoner. Vår ambition är att ha ett bra samarbete med beställare, konsulter och specialister samt en god dialog med myndigheter och samarbetspartners.