DATASKYDDSPOLICY

Vi på Maxim Arkitekter värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy är uppdaterad enligt den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) och förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritet- och dataskydd genom att skicka ett mejl till oss.

Genom att använda våra tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter enligt GDPR. Du godkänner också att vi på Maxim Arkitekter använder digitala kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet. Det finns olika rättsliga grunder för hantering av personuppgifter enligt GDPR. Vi har valt att arbeta med avtalsgrunden och den s.k. intresseavvägningen som rättsliga grunder för vår behandling av personuppgifter. Läs gärna mer på Datainspektionen >

Vilken information samlar vi in?

 • Information som du delger oss. Du kan direkt eller indirekt komma att delge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Till exempel när du kontaktar oss, använder vår webbplats. Detta kan vara:
 • Person- och kontaktinformation – namn, e-postadress, faktura- och leveransadress, mobiltelefonnummer, etc.
  Information vi samlar in om dig:
 • Person- och kontaktinformation Namn, titel, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

Informationen du delger oss är generellt sett nödvändig för att du ska kunna ta del av våra tjänster. Du är generellt sett inte skyldig att delge oss dina personuppgifter men om du inte gör det kan vi av naturliga skäl inte heller tillhandahålla dig de tjänster vi erbjuder och inte heller kommunicera med dig. Uppgifterna tillhandahålls och sparas digitalt, t.ex i mejlprogram. Ärenden som innehåller personuppgifter hanteras konfidentiellt och med stor försiktighet.

Information via e-post

Vi behandlar alla personuppgifter med stor försiktighet.

Vad gör vi med din information?

 • Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster – Vi behandlar personuppgifter för följande syften baserat på avtalsgrunden och intresseavvägningsgrunden:
  För att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information och tjänster som du begär från oss.
 • Kommunicerar med dig – Vi kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande vår verksamhet, för att utföra relevanta undersökningar samt insamlingar av underlag för statistik. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att skicka ett mejl.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här dataskyddspolicyn. Vi kan komma att överföra till, eller dela din kontaktinformation med, utvalda tredje parter för bland annat digitala nyhetsbrev och inbjudningar. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Vad vi INTE kommer att göra med din data

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Vi är fast besluten att alltid skydda din data och kommer att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lag.

Dina rättigheter

 • Rätt att få tillgång till din data – Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
 • Rätt till ändring och rättelse – Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”) – Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.
 • Rätt att invända mot behandlingen – du har rätt att invända mot behandling som du tycker är oriktig.
 • Rätt att begära begränsning – Du har rätt att begära att överflödig behandling begränsas.
 • Rätt till dataportabilitet – Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att få dina personuppgifter flyttade från oss till en annan aktör

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

Vi använder i vissa fall cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en bättre online-upplevelse.

Kontakta oss

Maxim Arkitekter AB, Nygatan 31, 803 11, GÄVLE. Tel: 026-515388. Eller skicka ett mejl.

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2019-10-01.

Maxim Arkitekter AB