VI BYGGER FÖR SAMHÄLLET

Vårt mål på Maxim är att få vardagen för människor i alla faser i livet att fungera. Vi ser till att barnen har en skolmiljö där de kan växa och lära, att lokaler och arbetsplatser är ändamålsenliga, att våra äldre har en trygg & trivsam boendemiljö och att familjer har ett funktionellt boende. Detta gör vi genom vår erfarenhet som arkitekter och ingenjörer samt med en nyfikenhet att ständigt förbättra oss. Som arkitektfirma utför vi allt från utredningar och skisser i tidiga skeden, till projektering av ny-, om- och tillbyggnader av både små och stora projekt. Varje dag jobbar vi för att hjälpa bl.a. offentliga sektorn, fastighetsägare, privatpersoner och företag runtom i Gästrikland, Hälsingland, Uppland och Dalarna att bygga en hållbar framtid.

Vasaskolan

Vasaskolan gymnasieskola, Gävle

Kringlan

Kringlan flerbostadshus, Storvik

DSC01861

Forellplans vård- och omsorgsboende, Gävle

Rickomberga

Skiss gruppbostad, Uppsala

Väggabsorbenter2

Gavliakoncernens kontorslokaler, Gävle

DSC02423 beskuren

Gävle Krematorium